Çözümlenecek Problem: Ulkar Holding – Nobel İlaç bünyesinde; aktif ruhsatlandırma faaliyetinin olduğu yaklaşık 20 kadar dış ticaret ülkesine, yeni ürün ruhsat başvuru dosyaları e-posta yoluyla iletilmekte olup, raporlandırılması ve izlenmesinde manuel işlem yapılmaktadır. eBA üzerinde kurulmuş olan ruhsat yenileme sistemine, yeni ürün ruhsatlarının entegre edilmesi, Nobel İlaç’ın dış ülkelerde sahip olduğu ruhsatların elektronik bir yaşam döngüsünün kurulmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte, ülkeler ile stratejik portföy planın sürekli ve güncel olarak paylaşıldığı bir ortam ihtiyacı bulunmaktadır.


Çözüm: eBA’da dış ticaret ülkelerinin ve Nobel ilaç bünyesindeki merkez yönetim biriminin dahil edildiği bir iş akışı tasarlanmış olup yeni ürün başvuru ve ruhsat alımı sürecinin, kolaylıkla izlenerek raporlanacağı bir sistem kurulmuştur.


İmplementasyon süresi: 3 ay içinde sistem kullanıma hazır hale getirilmiştir.


Sonuç ve Kazanımlar: 7 Mayıs 2020 tarihinde ülkelerin ruhsatlandırma birimleriyle iş akışları Yeni Ürün Başvurusu eBA projesi üzerinden başlatılmıştır. Manuel işlemlerin getirdiği iş yükü, ülkelerin dosya gönderim planı hakkında bilgi istekleri azaltılmış; bu süreçlerin raporlanabilir bir platformdan yürütülmesi sağlanmıştır. Yeni ürün ruhsat başvurusu ve ruhsat yenileme süreçleri entegre olmuş, Nobel İlaç’ın dış ülkelerde sahip olduğu ruhsatların sistemsel bir yapıda devamlılğı sağlanmıştır.


Nacsoft Yazılım’a çalışmaların yürütülmesi ve çözümün hayata geçirilmesi adımlarında gösterdikleri iş birliği ve destek için çok teşekkür ederiz.