TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. bünyesinde onay ve kontrol gerektiren Muhaberat Sürecimizi, KVKK Envanter Projesini, ayrıca fiziksel ortamda saklanan dokümanlarımızı ve kağıt üzerinde yürütülen işlerimizi dijitalleştirmek için eBA platformuna taşıdık. Bu kapsamda fabrikamız ve İstanbul Genel Müdürlük’te aktif olarak kullanılan Muhaberat İşlemleri süreçlerini eBA iş akış ve doküman yönetimi uygulamasıyla tasarladık ve devreye aldık. Böylece operasyonel iş yükümüz ve zaman kayıpları azaldı, verimlilik arttı, güvenli ve kolay erişilebilir elektronik arşiv oluşturuldu; iş ve performans takibi ile kolayca raporlanması sağlandı. Bunun dışında KVKK Projemizdeki kişisel veri ve hassas veri içeren süreç envanterlerimizi de Nacsoft’un bu süreç için özel olarak geliştirdiği KVKK Envanter Çözümü üzerine taşıdık. Aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz. Böylece süreci rahatlıkla yönetme, gözden geçirme, onay kontrol ve raporlanabilmesinin yanısıra operasyonel verimlilik ve performans artışı sağlayacağından şüphemiz yok. Nacsoft’a işbirliği ve çözüm odaklı yönlendirici tutumları için teşekkür ediyoruz.

Fatma ÖNER – TOFAŞ Veri Yönetişimi Proje Lideri