Yataş Grup bünyesinde onay ve kontrol gerektiren iş süreçlerini daha verimli yönetebilmeyi ve dijitalleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda KVKK Envanter Yönetimi için eBA iş akış platformunu kullanarak süreçlerimizi tasarladık ve devreye aldık. Böylece operasyonel iş yükümüzü ve zaman kayıplarını azalttık, güvenli ve kolay erişilebilir elektronik arşiv oluşturduk ve performans takibi ile kolayca raporlanmasını sağladık.

Projemiz boyunca bizimle birlikte çalışarak çözüm odaklı yaklaşımları ile projemize katma değer sağlayan Nacsoft Yazılım ekibine çalışmaları için teşekkür ederiz.