Nacsoft Yazılım ile birlikte gerçekleştirdiğimiz KVKK Veri İşleme Süreç Uyum Portal projemiz ile, Zorlu Holding ve iştirakleri bünyesinde bulunan iş süreçlerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çerçevesinde gözden geçirilerek süreçlerin derlenmesini hedefledik. Bu portal ile kişisel verilerin işlendiği iş süreçlerinin düzen altına alınması sağlandı. Ayrıca verilerin korunması konusunda veri sorumlularının periyodik olarak değişen iş süreçlerini gözden geçirmesini ve değişen kapsam için yasal yükümlülüklerinin, Hukuk ekipleri ile yeniden ele alınmasını sağlayacak iş akışlarını da yönetmeyi başardık. Projemiz boyunca bizimle birlikte, bizden biriymiş gibi çalışan ve çözüm odaklı yaklaşımları ile projemize katma değer sağlayan Nacsoft Yazılım; profesyonel danışmanlığıyla değerli bir iş ortağımız olmuştur.

Özden IŞIKGİL ÇOLAK – Zorlu Holding A.Ş. Proje Yöneticisi