Terminolojiyi Öğrenin

Terminolojiyi Öğrenin
“Süreç Modelleme”

Süreç modelleme, bir sistem, organizasyon veya süreç içindeki faaliyetlerin, görevlerin ve bilgilerin akışını gösteren görsel temsiller veya diyagramlar oluşturma uygulamasıdır. Süreçlerin yapısını ve dinamiklerini anlamak, analiz etmek, iletmek ve geliştirmek için kullanılır. Süreç modelleri, farklı bileşenlerin nasıl etkileşime girdiğine ve belirli hedeflere ulaşmaya nasıl katkıda bulunduğuna dair net bir görsel anlayış sağlar.

Bir süreç içindeki görevlerin, kararların ve etkileşimlerin sırasını temsil etmek için çeşitli şekiller, semboller ve oklar kullanan Akış Şemaları gibi çeşitli süreç modeli türleri vardır; -*İş Süreci Modeli ve Gösterimi (BPMN) - bir iş sürecindeki etkinliklerin uçtan uca akışını yakalayan- görevler, olaylar, ağ geçitleri ve daha fazlası için semboller dahil olmak üzere ayrıntılı bir temsil sağlayan- süreç modelleri oluşturmak için kullanılan standartlaştırılmış bir grafik gösterimidir.

* UML (Birleşik Modelleme Dili) Etkinlik Diyagramları, yazılım sistemleri içindeki iş akışlarını ve süreçleri modellemek için kullanılan, etkinlikleri, kararları ve bunlar arasındaki kontrol akışını gösteren etkinlik diyagramlarıdır.

* Veri Akış Diyagramları (DFD) verilerin girdiler, çıktılar, veri depoları ve süreçlerle bir sistem içinde nasıl hareket ettiğini gösterir.

* Süreç Haritaları görevleri, kararları ve diğer öğeleri temsil etmek için semboller kullanarak bir sürece genel bakış sağlayan basit diyagramlar.

Nacsoft olarak CSP (Content Service Platform) Synergy ve Ensemble gibi Dijital Platformlarımızda uçtan uca Süreç Modelleme hizmetini sunmaktayız.

“Bakım ve Varlık Yönetimi”

Bir işletmedeki bakım ve varlık yönetimi süreci, ekipmanların, makinelerin, sistemlerin, tesislerin ve Varlık Envanteri gibi temel bileşenlere ve adımlara sahip diğer varlıkların düzgün işleyişini, güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için tasarlanmış faaliyetler ve prosedürler dizisini ifade eder.

* Sınıflandırma: Kritiklik, kullanım sıklığı ve arızalanmaları durumunda operasyonlar üzerindeki olası etkileri gibi faktörlere dayalı olarak bakım gerektiren tüm varlıkların kataloğunu;

* Bakım Planlaması: Önleyici bakım, öngörücü bakım ve reaktif bakımı kapsayan bakım görevlerini, programları, kaynakları ve sorumlulukları özetleyen kapsamlı bir bakım planı;

* Kaynak Tahsisi: Bakım planına göre her bakım görevi için gerekli alet, ekipman, malzeme ve personelin atanmasını;

* Yedek Parça Yönetimi: Bakım sırasında arıza süresini en aza indirmek için kritik yedek parça ve bileşenlerin gerektiğinde kullanılabilirliği sağlamak için yeniden stoklama stratejisiyle – envanterini ve

* Uygulama ve Belgeleme: Yapılan onarımlar, değiştirilen parçalar ve varlığın durumuna ilişkin gözlemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işi belgeleri ifade eder.

Dijital platformlarımızdaki etkili bakım süreçleri, kesinti sürelerini en aza indirmek, maliyetli arızaları önlemek ve varlıkların ömrünü maksimuma çıkarmak için çok önemlidir; bunların tümü genel operasyonel verimliliğe ve maliyet tasarrufuna katkıda bulunur.

Nacsoft olarak gelişmiş dijital platformumuz BEAM üzerinde uçtan uca Varlık Yönetimi imkanı sunuyoruz.

“API Entegrasyonu”

Dijital platformların API entegrasyonu, Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) kullanılarak farklı yazılım uygulamaları veya platformları arasında bağlantı kurulması ve iletişimin sağlanması sürecini ifade eder. API'ler, farklı sistemlerin birbirleriyle etkileşime girmesine, veri paylaşmasına ve eylemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu entegrasyon, işletmelerin birden fazla platformun güçlü yanlarından yararlanmasını sağlayan birleşik ve verimli bir dijital ekosistem oluşturmak için gereklidir. API entegrasyonu, bağlı platformlara ve entegrasyonun kapsamına bağlı olarak çeşitli karmaşıklık düzeylerini içerebilir. Üçüncü taraf entegrasyon platformları ve ara yazılım araçları da popüler API'ler için önceden oluşturulmuş bağlayıcılar ve iş akışları sağlayarak süreci kolaylaştırabilir.

Nacsoft olarak CSP Synergy, eBA, QDMS, Beam, Ensemble gibi tüm dijital platformlarımızı kurumsal sistemlerle veya 3. parti çözümlerle kolaylıkla entegre edebilmekteyiz.

“Düşük Kod (Low Code)”

Düşük kod (low code), kullanıcıların minimum kodlama veya programlama bilgisiyle uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir yazılım geliştirme yaklaşımını ifade eder. Uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için genellikle görsel arayüzlerin, sürükle ve bırak bileşenlerinin ve önceden oluşturulmuş şablonların kullanılmasını içerir. Düşük kodlu platformlar, basitleştirilmiş bir geliştirme ortamı sağlayarak kullanıcıların karmaşık kod yazmaya daha az, uygulamanın işlevselliğine daha fazla odaklanmasını sağlar. Bu yaklaşım genellikle geliştirme sürecini hızlandırmak, maliyetleri azaltmak ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılara kendi uygulamalarını oluşturma olanağı sağlamak için kullanılır. CSP Synergy düşük kod platformuyla, süreç sahipleri olan standart fonksiyon uzmanları bile kapsamlı kod yazmaya gerek kalmadan iş süreci modellerini hızlı bir şekilde tasarlayabilir ve geliştirebilir.

“OCR”

OCR, Optik Karakter Tanıma anlamına gelir. Taranmış kağıt belgeler, PDF dosyaları veya dijital kamerayla çekilen görüntüler gibi farklı türdeki belgelerin düzenlenebilir ve aranabilir verilere dönüştürülmesini sağlayan bir teknolojidir. OCR yazılımı, belgedeki karakterlerin şekillerini ve desenlerini analiz eder ve bunları makine tarafından okunabilen metne dönüştürür. Bu, kullanıcıların belgelerin metin içeriğini çıkarmasına ve değiştirmesine olanak tanıyarak bilgilerin dijital olarak aranmasını, düzenlenmesini ve saklanmasını kolaylaştırır. OCR, veri girişi süreçlerini otomatikleştirmek ve belge yönetimi verimliliğini artırmak için finans, sağlık, hukuk ve idari sektörler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nacsoft olarak üzerinde çözüm ürettiğimiz CSP Synergy, eBA, Beam, QDMS ve Ensemble gibi akıllı platformlarımızın merkezinde akıllı doküman yönetimi süreçleri için OCR teknolojisi bulunmaktadır.

İçerik yönetim sistemi (CMS)

İçerik yönetim sistemi (CMS), CSP (İçerik Hizmetleri Platformu) Synergy gibi bir yazılım uygulamasıdır. Şirketlerin tüm çevrimiçi platformlarda dijital içerik oluşturmasına, yönetmesine ve yayınlamasına olanak tanır. Şirketler CSP'yi kullanarak kullanıcı dostu bir arayüzle kolayca içerik oluşturabilir ve düzenleyebilir; tüm dijital içeriklerini depolayabilir ve içeriği tek bir merkezi konumda verimli bir şekilde organize edebilir, arayabilir ve geri getirebilir; tüm dijital sayfalarında (websitesi gibi) tutarlı markalama ve tasarım sağlayan şablonlar ve stil kılavuzları oluşturabilir; yayınlamadan önce içerik oluşturma ve onay süreçlerinde birlikte çalışmak için ekip üyeleriyle işbirliği yapabilirler. Özet olarak şirketler İçerik Yönetim Sistemi sayesinde dijital içeriklerini verimli bir şekilde yönetebilir, çevrimiçi varlıklarını geliştirebilir ve hedef kitlelerine kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunabilirler.

Çözümlerimiz Hakkında Bilgi Almak İstiyor musunuz?
Alttaki formu kullanarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz. Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.