Kurumsal BT Süreçleri

Kurumsal BT Süreçleri
Synergy'de çalışır  eBA'da çalışır
 
İş Süreçleri Yönetimi (BPM) platformlarını kullanarak kurumlardaki kurumsal BT hizmetleri iş akışlarını dijitalleştirmek elbette mümkün. BPM platformları, BT hizmet yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek, verimliliği artırmak, manuel çabayı azaltmak ve sağlanan BT hizmetlerinin genel kalitesini artırmak için etkili bir şekilde kullanılabilir. BPM platformlarını kullanarak BT hizmetleri iş akışlarını dijitalleştirmenin bazı önemli yönleri şunlardır:

Olay Yönetimi: BPM platformları, destek bildirimi oluşturmadan çözüme kadar olay yönetimi sürecini otomatikleştirebilir. Bir olay raporlandığında BPM platformu, önceden tanımlanmış kurallara ve iş akışlarına göre bildirimi otomatik olarak uygun BT personeline yönlendirebilir. Platform, olayın ilerleyişini izleyebilir, paydaşları güncellemeler konusunda bilgilendirebilir ve çözülmemiş sorunları iletebilir. Olay yönetiminin otomatikleştirilmesi, yanıt sürelerini en aza indirir ve müşteri memnuniyetini artırır.

Hizmet Talebi Yönetimi: BPM platformları, hizmet talebi yönetimi süreçlerinin otomasyonunu ve standardizasyonunu sağlar. Kullanıcılar hizmet isteklerini self-servis portallar aracılığıyla gönderebilir ve BPM platformu istek yönlendirmeyi, onay iş akışlarını ve izlemeyi yönetebilir. BT personeli hizmet taleplerini verimli bir şekilde yönetebilir, zamanında çözüm sağlayabilir ve manuel koordinasyon ve evrak işlerini azaltabilir.

Değişim Yönetimi: BPM platformları, değişim yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesini destekler. Değişiklik talepleri elektronik olarak gönderilebilir ve platform, değişiklik etki değerlendirmesini, onay iş akışlarını ve değişiklik takibini kolaylaştırabilir. BPM platformu, değişiklik yönetimini otomatikleştirerek değişikliklerin uygun dokümantasyon ve onaylarla tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlar ve yetkisiz veya kontrolsüz değişiklik riskini azaltır.

Varlık Yönetimi: BPM platformları, varlıkla ilgili iş akışlarını kolaylaştırmak için varlık yönetimi sistemleriyle entegre edilebilir. BT personeli, BPM platformu aracılığıyla BT varlıklarının satın alma aşamasından emekliliğe kadar yaşam döngüsünü takip edebilir. Buna varlık talebi, onay iş akışları, varlık ataması, bakım planlaması ve izleme gibi süreçler dahildir. Varlık yönetimi iş akışlarının otomatikleştirilmesi varlık görünürlüğünü artırır, manuel veri girişini azaltır ve doğruluğu artırır.

Sorun Yönetimi: BPM platformları, sorunun tanımlanmasını, temel neden analizini ve çözüm iş akışlarını otomatikleştirerek sorun yönetimi süreçlerini destekleyebilir. Platform, sorun bildirimlerini takip edip yöneterek sorunların uygun şekilde sınıflandırılmasını, önceliklendirilmesini ve çözülmesini sağlayabilir. Sorun yönetimini kolaylaştırarak BT ekipleri tekrar eden sorunları belirleyebilir, önleyici tedbirler uygulayabilir ve genel hizmet kalitesini iyileştirebilir.

Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) Yönetimi: BPM platformları, SLA izlemeyi, izlemeyi ve raporlamayı otomatikleştirerek SLA'ların yönetilmesine yardımcı olabilir. Platform, temel performans göstergelerini (KPI'ler) izleyerek ve SLA uyumluluğuna ilişkin gerçek zamanlı raporlar oluşturarak SLA'ların karşılanmasını sağlayabilir. Bu, hizmet kalitesinin izlenmesine, iyileştirilecek alanların belirlenmesine ve paydaşlarla güçlü ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olur.

Şirketler, BT hizmetleri iş akışlarını dijitalleştirmek için bir BPM platformundan yararlanarak daha yüksek süreç verimliliği elde edebilir, müşteri memnuniyetini artırabilir, olay çözüm sürelerini iyileştirebilir, değişiklik yönetimini optimize edebilir, varlık görünürlüğünü geliştirebilir ve genel BT hizmet sunumunu güçlendirebilir. Platform şeffaflık, otomasyon ve standardizasyon sağlayarak BT departmanlarının kuruluş içinde yüksek kaliteli BT hizmetlerini etkili bir şekilde yönetmesine ve sunmasına olanak tanır.

 

Bilişim Teknolojileri Paket Çözümlerimiz:Çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Demo Talep Et İletişime Geç


Çözümlerimiz Hakkında Bilgi Almak İstiyor musunuz?
Alttaki formu kullanarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz. Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.